Nu we 2018 hebben achtergelaten en met frisse moed beginnen aan 2019 is het even tijd voor de gebruikelijke update van de penningmeester.

Terugblik 2018.
2018 was een voorspoedig jaar. Er zijn geen onverwachte of vervelende dingen gebeurd in financieel opzicht. De begroting is redelijk gevolgd en zoals het er nu uitziet zullen we met een bescheiden positief resultaat afsluiten. Daarnaast zijn de boekhoudkundige reserves die enigszins waren vermagerd door de grote verbouwing aan de keuken (2017) weer aangevuld.
Grote uitgaven zijn vooral gedaan in het kader van onderhoud aan ons clubhuis. Daar zijn we wel licht maar gecontroleerd uit de bocht gevlogen. Er moest veel meer aan het houtwerk gebeuren dan voorzien. Het resultaat mag er echter zijn. Na de verbouwing van de keuken en deze uitwendige opknapbeurt kunnen we wel zeggen dat het bestuur goed past op ons monument.

Uiteraard is er ook de nodige aandacht geweest voor het zeilen. De woensdagavond wedstrijden en de Boterletter hebben grote aantallen deelnemers getrokken. Volgens mij records, maar ik kan niet ver genoeg kijken in het verleden om deze bewering te staven.

De opleidingen en trainingen zijn ietsje minder bezocht dan andere jaren, maar waren toch vrijwel volgeboekt.

Het was ook een zonnig jaar. Dit is goed voor de watersporter, slecht voor het milieu, maar weer heel goed voor onze zonnepanelen. De energienota valt in 2018 ongeveer 2100 euro lager uit dan in 2017!

Het enige grote probleem dat de RZV in 2018 had was een Plasprobleem. In de zomermaanden hebben we erg last van woekerende waterplanten. Dit bederft de watersportpret aanmerkelijk. Dit probleem raakt alle verenigingen rond de plas en is niet 123 opgelost. Het heeft de volle aandacht van het Kralingse Plas Overleg (KPO), een alliantie van de verenigingen aan de Kralingse Plas.

Vooruitblik 2019
Wat staat ons volgend jaar te wachten?
Allereerst de tarieven:
Op basis van een concept begroting zijn de tarieven heel licht aangepast, 1 euro omhoog voor een gewoon lidmaatschap, dit wordt nu 150 euro. De gezinnen worden daarentegen extra ontzien. Het gezinslidmaatschap is aanmerkelijk verlaagd, naar 50 euro. De volledige tarievenlijst is te vinden op onze website: https://www.rzv.nl/lidmaatschap/ .

Tarieven clubmaterieel.
Het zeilen wordt extra gepromoot door het gratis ter beschikking stellen van Polyvalken. Vooralsnog mogen we gebruik maken van de vloot van de RSZV. Als dit een succes gaat worden zal wellicht een verenigingsboot worden aangeschaft. Reserveren kan via onze website: https://rzv-site.e-captain.nl/reserveren/planner . Uiteraard moet u wel ingelogd zijn, het is alleen voor RZV-leden.
Onze elektrisch aangedreven vlet kan worden gehuurd voor 40 euro per dagdeel, wist u dat? Daar wordt nog erg weinig gebruik van gemaakt.
De prijzen voor het gebruik van de rib’s blijven gelijk, maar de brandstof wordt wel direct afgerekend. De tank mag leeg wordt ingeleverd.
Er zal een Maxfun zal worden aangeschaft. De bedoeling is dat onze leden hiermee gaan racen. Als u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met email hidden; JavaScript is required

Begroting 2019.
Er wordt nog gewerkt aan een definitieve begroting. Deze zal in de ALV worden gepresenteerd. In grote lijnen zal het huidige beleid worden voortgezet.
Er zal nog wat klein onderhoud nodig zijn aan gebouw, met name het trappenhuis en het havenkantoor.
Tevens behoeft onze vloot onderhoud. De Maxfun zal competitief worden gemaakt.
Er is een bedrag gereserveerd voor de verbetering van de akoestiek. Dit plan zal in de ALV worden gepresenteerd. Na goedkeuring van de begroting door de leden zal dit in de zomervakantie worden gerealiseerd.
Aan een havenplan wordt gewerkt. Naar verwachting zal het plan in 2020 of later gerealiseerd. Wel zal hier ook alvast budget voor worden gereserveerd.

Subsidiemogelijkheden
De wetgeving met betrekking tot gemeentelijke en landelijke subsidies is gewijzigd. Dit geeft mogelijkheden die door de penningmeester worden onderzocht.

Al met al….
…. ziet de toekomst er weer goed uit.
Mocht u vinden dat een clubaspect niet genoeg aandacht krijgt, trek dan rustig bij het bestuur aan de bel!

Een voortvarend 2019 toegewenst!

Uw penningmeester,
Peter van Veen