Als u een lidmaatschap van de Rotterdamsche Zeilvereeniging overweegt en/of een havenplaats wilt reserveren dan is het onderstaande voor u van belang.

Inschrijven als lid:
Voor gewone leden en ondersteunende leden geldt een eenmalig entreegeld.
Voor het verkrijgen van het lidmaatschap kunt u zich inschrijven. Na het invullen van het formulier wordt u automatisch door de ballotagecommissie uitgenodigd voor een ballotagebijeenkomst. Deze bijeenkomsten vinden plaats op de 3e woensdagavond van elke maand met uitzondering van juli, augustus en december.

Inschrijven voor een havenligplaats:
Pas nadat u lid bent geworden van de RZV kunt u een havenligplaats aanvragen. Meer informatie over het aanvragen van een ligplaats vindt u  hier.

Facturering:
Facturering van contributie- en havengelden gaat per automatische incasso. In januari (of bij aanvang lidmaatschap) ontvangt u de factuur voor uw contributie en in mei (of bij aanvang van uw stalling) de factuur voor uw havenliggeld.

Als u lid bent van meer dan één bij het Koninklijk Nederlands Watersportverbond aangesloten watersportvereniging, dan kunt u bij het Koninklijk Nederlands Watersportverbond teruggave van de bijdrage aanvragen. Informatie hiervoor vindt u op www.watersportverbond.nl

Opzeggen:
Tot u heeft opgezegd blijft u verantwoordelijk voor de betaling van uw contributie en havenliggeld. Opzeggen gaat via het afmeldingsormulier of een e-mail aan de email hidden; JavaScript is required. Voor het lidmaatschap geldt dat u dit vóór 31 oktober dient op te zeggen voor het daarop komende verenigingsjaar. Uw havenplaats zegt u ruim voor aanvang van het nieuwe seizoen op (zomerseizoen begint op 15 april en het winterseizoen op 15 oktober). Tot u heeft opgezegd blijft u verantwoordelijk voor de betaling van uw contributie en havenliggeld.

LeeftijdType LidmaatschapTarief
18 jaar en ouderGewoon lidmaatschap€ 150,-  (entreegeld € 100,-)
Gezinslidmaatschap€ 50,-  (geen entreegeld)
Ondersteunend lidmaatschap€ 120,-  (geen entreegeld)
Ondersteunend lidmaatschap (gezinslid)€ 30,-  (geen entreegeld)
Tot 18 jaarJeugdlidmaatschap€ 65,- (geen entreegeld)
Gezinsjeugdlidmaatschap€ 30,- (geen entreegeld)

Aanvullende informatie:
Gezinsleden zijn echtgenoten/huisgenoten van leden en ondersteunende leden en hun kinderen die op hetzelfde adres wonen en duurzaam een gemeenschappelijke huishouding voeren.

Jeugdleden die bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd lid blijven van de RZV betalen geen entreegeld.

Ondersteunende leden hebben geen stemrecht in de jaarvergaderingen. Wanneer een ondersteunend lid op enig moment gewoon lid wordt, wordt er geen entreegeld geheven.

Voor plaatsing op de wachtlijst voor een ligplaats en voor het gebruik van een ligplaats dient betrokkene lid of jeugdlid te zijn van de vereniging.

De Rotterdamse Studenten Zeil Vereniging (‘De Zeil’) is een collectief lid van de RZV en is de enige studentenzeilvereniging in Rotterdam.

Voor ons privacybeleid kunt u onze    privacy disclaimer  inzien.

Word lid!