Zoals u vast niet is ontgaan wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf 25 mei gehandhaafd.

Deze wet was al langer van kracht en de RZV voldeed al grotendeels aan alle eisen. Toch hebben wij ons privacy beleid wat aangescherpt en vindt u onze nieuwe privacy disclaimer op onze website onder het kopje Over RZV -> “lidmaatschap“.

De bestaande leden hoeven niets te doen. De nieuwe registraties gaan akkoord met ons privacy beleid als ze het registratieformulier invullen.

Mochten er vragen zijn met betrekking tot dit onderwerp schroom dan niet deze te stellen aan onze secretaris bereikbaar op email hidden; JavaScript is required