De data van de activiteiten die door de JZO-commissie worden georganiseerd voor 2019 zullen hieronder te vinden zijn zodra deze bekend zijn. 

Voor meer info over de verschillende activiteiten, zie het kopje Algemeen!