Er wordt gepland om 1 juni live te gaan met de website van de RZV in een nieuwe gedaante.

Drie aanleidingen geven reden om de website te vernieuwen:

  • De technische basis van de huidige website maakt nieuwbouw heel wenselijk.
  • Het is tijd om de opzet en navigatie op de website aan te passen aan de inzichten op dat vlak van deze tijd.
  • We willen de website in lijn brengen met de conclusies en keuzes uit ons “Toekomst RZV”-traject.

Manfred Zielinski en Robert Leefmans zijn de leden die hun tijd en deskundigheid in deze nieuwbouw steken.

Marijn Romer