Het bestuur van de Rotterdamsche Zeilvereeniging deelt mee dat de Algemene Ledenvergadering Voorjaar welke zou worden gehouden op vrijdag 27 maart 2020 wordt uitgesteld. 

U wordt binnenkort op de hoogte gesteld over de nieuwe datum. 

Het bestuur