Op vrijdag 25 oktober jl. vond RZV’s Algemene Ledenvergadering Najaar plaats. Op de agenda werden zowel serieuze als feestelijke zaken behandeld. Hieronder een kort verslag.

Voorafgaand aan de vergadering werd er met elkaar gegeten. Het was gezellig en druk! Tegen 20.00 uur vulde de bovenzaal van het verenigingsgebouw zich met nóg meer leden en andere belangstellenden en kort hierna kon de vergadering beginnen.

Na een welkomstwoord door de voorzitter werd het overleden lid Jack Overwater herdacht.

De vergadering werd vervolgd met de behandeling van reguliere zaken als Notulen van de vorige ALV (voorjaar 2019) en de Mededelingen. Een van de mededelingen was dat bestuurslid Emma Dieleman, Zeilcommissaris Opleidingen, aftrad. Zij werd uitgebreid en op een interactieve manier bedankt voor alles wat zij voor de RZV gedaan heeft.

Ook veel andere leden werden tijdens de vergadering in het zonnetje gezet met een speech en verschillende blijken van waardering:

  • Vijf leden kregen speldjes ter ere van hun jubileum opgespeld: Kees in’t Veld en Henny Op de Weegh (beide 60 jaar lid) Bert de Lange en Wim van der Torre (beide 50 jaar lid), Willem Arkenbout (40 jaar lid). Er werden vele herinneringen opgehaald.

Helaas konden jubilarissen Jacques Barzilay (60 jaar lid), Dick van Sikkelerus (40 jaar lid) en Peter Bijl (25 jaar lid) niet aanwezig zijn.

  • Daarnaast had de vereniging dit jaar opnieuw kampioenen te vieren. Zij werden gehuldigd tijdens de vergadering met een toespraak en kregen een blijvende herinnering uitgereikt: Serge Kats, Duko Bos, Nic en Christopher Bol, Luuk en Sjoerd de Wijn, Laura van den Acker en Femke van den Berg, en RSZV .
  • Vervolgens werden met trots vele andere bijzondere zeilprestaties van RZV-ers benoemd op deze ALV.
  • De Van ’t Hoogerhuys Wisseltrofee werd dit jaar uitgereikt door Wim van ’t Hoogerhuys (!) aan zeilbelofte Tigo Ledeboer. Tigo eindigde dit jaar als eerste op de Combifinale Optimist. De RZV is erg trots op Tigo en hoopt dat deze aanmoediging hem helpt om zijn zeilambities waar te maken!

Na de pauze werden de gebruikelijke financiële punten geadresseerd als de actuele stand van zaken, ledenadministratie, vooruitblik 2019, tarievenvaststelling en de samenstelling van de kascommissie.

Uitgebreide aandacht was er in de ALV voor de verrichtingen van de commissie Herinrichting Haventerrein, de Kralingse Plasproblematiek en de plannen met betrekking tot de Toekomst van de RZV.

De commissie Herinrichting Haventerrein (Henny en Kim Bos, Han de Goederen, Hugo Maarleveld, Hans Delhaas en Robert Lubbers) kreeg dit jaar de Verbouwingstrofee voor al hun werk.

Na de rondvraag werd rond 23.45 uur de vergadering gesloten maar niet nadat er was besloten dat het tafelbloemstuk dit jaar door Emma Dieleman mee naar huis moest worden genomen. Het bestuur zal haar missen!!

Met dank aan Sandré Caron voor de gemaakte foto’s (er zullen er meer volgen).

Evelien