Zoals u mogelijk weet is er recent op het RZV-terrein veel opgeruimd en zijn er plannen gemaakt voor een herinrichting van het achterterrein en de plaatsen op het plankier.

De huidige situatie in het kort:
Wij kennen verschillende soorten ligplaatsen voor onze boten. We maken onderscheid tussen haven- en walligplaatsen.
Op de wal kennen we de plankierligplaatsen en de achterterreinligplaatsen. Op deze laatstgenoemden worden boten op waltrailers /-trollies en wegtrailers gestald.
Daarnaast kennen we de zomer- en winterligplaatsen.
Een en ander leidt tot een zeer wisselend gebruik van ons terrein door het jaar heen, met niet altijd een even gunstige benutting van de beschikbare ruimte: bijvoobeeld de dynamische situatie in de zomer verandert in de winter in een starre en inflexibele opstelling.
 
Welnu, om onder meer de problematische wintersituatie van ons haventerrein aan te pakken gaan we het winterstallingconcept veranderen: medio oktober a.s. krijgen we de beschikking over verrijdbare RZV-bootbokken. Deze bokken kunnen in de zomerperiode gestapeld worden, dit levert veel ruimte op.
 
Verrijdbare RZV-bootbokken:
Het is de bedoeling dat alle boten die wij met onze eigen hijskraan uit het water kunnen halen met ingang van aankomende winter op de verrijdbare RZV-bootbokken komen te liggen. Dit betreft o.a. de Valken, Centaurs, Drascombes, enz. en de meeste sloepen en vletten.
Door het gebruik van de verrijdbare bokken zal de situatie op het haventerrein in de winter veel flexibeler en handzamer worden.
 
De boten kunnen in overleg met de havenmeester aan het begin / eind van het seizoen in of uit het water worden gehaald, dit hoeft niet meer persé allemaal op één dag maar kan over een, weliswaar beperkte, periode plaatsvinden. Daarnaast kunnen de boten, indien nodig, gemakkelijk in de winterperiode naar een andere plek worden verplaatst. Dit is bijvoorbeeld gunstig voor het Boterletterevenement waarvoor we veel extra stallingsruimte nodig hebben.
 
De RZV-bokken zullen aan de betrokken leden verhuurd worden tegen hetzelfde bedrag als er nu betaald wordt voor het hijsen met de grote kraan. 
 
De tot nu toe gebruikte vaste bootbokken worden hiermee overbodig. Wij verzoeken u om deze in overleg met de havenmeester van het terrein te verwijderen. Mogelijk kunnen we dat in één keer gezamenlijk met één afvalcontainer regelen.
 
Eigen winterstalling trailers:
De eigenaren die hun eigen trailer gebruiken voor winterstalling op ons terrein mogen dat blijven doen, mits de trailer na de tewaterlating van de boot in de zomer van het terrein wordt verwijderd.
Voor de trailers die toch op het terrein blijven staan zal een zomerligplaatstarief worden gerekend, bovenop het zomertarief voor de boot. Dit is overigens een bestaande regel.
 
Overgangsregeling:
Voor boten die niet op de RZV-bootbokken passen / niet met onze eigen hijskraan het water uit kunnen is er een overgangsregeling van toepassing: de bekende grote kraan zal hiervoor dit jaar en indien nodig ook volgend jaar nog een keer gehuurd worden.
 
Nieuwe indeling achterterrein en plankier:
Op het achterterrein en plankier zal een nieuwe ligplaatsindeling gemaakt worden. 
De plankierplaatsen zullen ter beschikking komen van de meest gebruikte boten (grotendeels Laserzeilers) terwijl de minder gebruikte boten een plek meer naar achteren zullen krijgen. Net zoals in de haven en op het plankier zal ook het achterterrein een vaste indeling krijgen.
Naar beoordeling van havenmeester en havencommissaris kan van deze indeling, al dan niet tijdelijk, worden afgeweken als hier aanleiding voor is.
 
Twee geschakelde plaatsen, aan het einde van het plankier, zullen als slipway worden ingezet en dus worden vrijgehouden.
Belangrijk bij het gebruik van de slipway is dat deze niet wordt geblokkeerd: zet uw waltrailer terug op de eigen plaats nadat u uw boot te water heeft gelaten.
 
Geen lege trailers en andere ongebruikte dingen op het terrein:
Zoals hierboven al genoemd, is het beleid van de vereniging om geen lege trailers of andere overbodige dingen op het terrein te stallen.
 
Via bovenstaande plannen kunnen we veel beter gebruik maken van de beschikbare ruimte op het RZV-terrein. We rekenen hierbij op uw hulp en medewerking
 
Hopelijk zijn de beschreven opzet en doel duidelijk, maar heeft u vragen, neem dan gerust contact op met mij en/ of havenmeester Hans Delhaas.
 
Met vriendelijke groet,
 
Robert Lubbers
Havencommissaris RZV
email hidden; JavaScript is required
06-23227373