Via het Kralingse Plas Overleg ontvingen wij onderstaande mededeling van de Gemeente Rotterdam.

Vanaf 15 april tot eind april is in de Kralingse Plas een bodemonderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente.

Hiertoe werd vanaf een ponton op diverse plekken in de bodem geboord. De locaties van de boorpunten zijn divers, namelijk:

  • bij het strand
  • de verondiepingen aan de noord- en oostzijde
  • bij de bruggen aan de zuidzijde
  • in de havens
  • enkele midden op de Plas

De boringen werden gedaan door een boormachine, die op een ponton staat.

Dit bodemonderzoek werd uitgevoerd om meer inzicht te krijgen over bodemopbouw en de milieutechnische kwaliteit van de bodem van de Kralingse Plas.

Onderstaande foto toont de apparatuur waarmee gemeten werd

Jan de Kreek, secretaris KPO