Zoals aangekondigd tijdens de Algemene Ledenvergadering Najaar 2018 zouden we, het bestuur van de Rotterdamsche Zeilvereeniging, u vriendelijk willen verzoeken om een vragenlijst in te vullen.

Deze enquête is u eerder toegestuurd en is anoniem.

Via uw antwoorden op de vragen hopen we meer te weten te komen over, onder meer, uw wensen en verwachtingen van de RZV over bepaalde onderwerpen.

De verzamelde informatie is belangrijk voor het herijken van de huidige beleidsplannen en het opstellen van toekomstplannen van de RZV; plannen die we zoveel mogelijk willen laten aansluiten bij de verschillende wensen van verschillende ledengroepen.

Het is dus van belang dat zoveel mogelijk leden de vragenlijst invullen!

Heeft u de vragenlijst nog niet ingevuld? Klik op deze link (control click) om de enquête te starten en alsnog in te vullen.

Heel hartelijk bedankt!

Het bestuur.