De volgende leden zijn uitgenodigd voor de eerstvolgende ballotageavond 17 oktober as.

  • Rik Dalmeije woont in Rotterdam en wil graag met zijn (aankomende) zeilboot (Polyvalk, Randmeer of 16m2) gebruik maken van de faciliteiten van de RZV. Hij heeft zich laten vertellen dat RZV een leuke club is en kijkt er als jonge vader naar uit om beide zoons in een Optimist te zetten.
  • Sybren Vlasblom (54 jaar) uit Rotterdam wil graag (leren) zeilen en een ligplaats voor haar Laser. Heeft voor de RZV gekozen o.a. omdat Noeky Karreman ook haar Laser op de vereniging heeft liggen.
  • Remco Jurgens, naval architect en deelnemer van de Woensdagavondwedstrijden. Hij wil graag een ligplaats voor zijn Laser.

Bovenstaande kandidaatleden zullen woensdag 17 oktober aanwezig zijn op de vereniging voor een kennismakingsgesprek met onze ballotagecommissie. Heeft u bezwaar tegen zijn toekomstig lidmaatschap? U kunt dit schriftelijk of per e-mail melden bij de email hidden; JavaScript is required.

De secretaris