Op zaterdag 28 oktober gaan de boten weer op de wal.

Gaarne 14 dagen van te voren aanmelden via email hidden; JavaScript is required of een sms met vermelding van de naam van de eigenaar, type en gewicht van de boot en aangeven of u in het bezit bent van bokken of een trailer. Bokken en trailers dienen ruim een week van te voren op het terrein aanwezig te zijn.

De volgorde is als volgt: eerst de kajuitzeilboten en sloepen vervolgens de open zeilboten.

In verband met milieu-eisen worden de boten op de afspuitplaats schoon gespoten, Vanwege de tijdsdruk en de daaraan gepaard gaande kosten wordt dit door de havenmeester zelf gedaan.

De kosten voor het takelen en schoonspuiten bedragen:

Kajuitboten en sloepen
Takelen € 50,00
Afspuiten € 25,00

Openzeilboten
Takelen € 35,00
Afspuiten € 15,00

Gelieve de bedragen kontant aan Hans te voldoen.

Er is dit jaar ook weer gekozen voor assistentie bij het plaatsen van Uw boot (RSZV)

Leden die niets met de betreffende werkzaamheden van doen hebben worden vriendelijk doch uitdrukkelijk verzocht zich niet op het achterterrein te begeven, dit mede op verzoek van de verantwoordelijke en dienstdoende kraanmachinist.

De havenmeester
06 407 53 608