In de achterliggende weken is het oude plankier gesloopt. Het bleek dat de dragende constructie verrot was waardoor het plankier onveilig was geworden.

Na de sloop zijn er nieuwe palen voor de fundering gemaakt en is er een nieuw plankier overheen gemaakt. Daar waar de wielen van de (rib)trailers er overheen rijden heeft Hans de planken dichter bij elkaar gelegd en is de draagconstructie steviger gemaakt dan in de oude constructie.

Ook de eindbalk waardoor de trailers niet in het water rijden is iets hoger en steviger geworden. Er is een stoothoek bevestigd en aan de zijkant enkele ringen.

Dank aan Hans die deze klus grotendeels alleen geklaard heeft.

De havencommissaris.