RZV
Beste leden,

De titel zegt het al: Joeri Happel gaat ons verlaten als Gastheer. En waarschijnlijk al per 1 september. De maand augustus blijf hij zeker actief om vooral de continuïteit van de JZO-week en de voor de RSZV belangrijke Eurekaweek te borgen.

Bovenal door de ongelukkige consequenties van de start in de COVID periode is het voor Joeri niet mogelijk een voldoende omzet/inkomen uit de RZV Horeca te halen. En hij heeft wel een inkomen nodig. Ook de tegemoetkomingen vanuit de vereniging konden voor hem niet het inkomensverlies voldoende compenseren om het financieel nog langer vol te houden. Hij heeft daarop een keuze willen maken waarvan wij vinden dat we die moeten accepteren.

Wij danken Joeri en zijn vaste Horeca-partner Carrie voor hun hulp en gastvrijheid in het afgelopen complexe halfjaar. Ze hebben nieuwe dingen geprobeerd door bijvoorbeeld vaker maaltijden te bieden en ook het door hen ingezette initiatief voor de vrijdagmiddag-borrel houden we graag vast. Wij wensen ze veel succes met het vinden van werk en inkomen.

De stand van zaken is nu dat we zoeken naar een interim oplossing voor de rest van dit jaar.
Dit najaar krijgen we immers uitsluitsel of wij van de gemeente de voor onze toekomst gewenste externe horecavergunning gaan krijgen. Zodra we daar duidelijkheid over hebben weten we ook met wat voor profiel we een nieuwe Gastheer/Gastvrouw moeten zoeken.

Zodra we meer weten hoort u van ons, uw reacties en tips zijn welkom!

Groet,
Namens het bestuur,
Marijn Romer
.