Onze vereniging vitaal houden, daar zetten wij ons voor in.

Zorgen dat alle huidige en toekomstige leden actief gebruik kunnen maken van die activiteiten en faciliteiten waar zij behoefte aan hebben. En zich betrokken voelen om samen een bloeiende vereniging vorm te geven. Dat zijn onze doelen.

Dit jaar zijn daarvoor de afgesproken activiteiten ontplooid:
– een enquête onder de leden
– een traject met onze sponsor 0to9
Over beide trajecten kun je in eerdere nieuwsbrieven en op de website aankondigingen vinden en is op de ALV toelichting gegeven. Afgelopen week hebben wij als bestuur met 0to9 de balans op kunnen maken.

Inhoudelijke informatie over de opbrengsten tot nu toe zijn geplaatst op E-Captain zodat je die kunt inzien. Daar vind je de uitkomsten van de enquête (vanwege privacy exclusief de persoonlijke opmerkingen) en de presentatie die gebruikt is op de ledenavond met 0to9 waarop wij met een 50-tal betrokken leden de invulling van de RZV voor de komende jaren ter hand hebben genomen. Daarbij zijn ook de uitkomsten van de enquête besproken. Afgelopen week hebben wij het vervolg kunnen geven op alles wat er verzameld is en de uitkomst daarvan vind je op dezelfde plek.

Om te bespreken hoe ver we nu staan hebben we op 23 juli een “leden-bijpraat-sessie” gehouden. Deze zulle we op dinsdag 10 september nog een keer herhalen. Ondertussen pakken we al wat zaken op zoals te lezen elders op de website.

Wanneer u op 10 september van plan bent te komen, meldt u zich dan aan via uw mail naar email hidden; JavaScript is required .

Marijn Romer