Op 29 maart jl. heeft onze sponsor 0to9, op verzoek van het Bestuur aan de ALV hun stagiaire-onderzoek met betrekking tot de positionering en communicatie van de RZV teruggekoppeld, alsmede de resultaten van onze eigen enquête.

 

Met de ALV is interactief onderzocht waar de meeste kansen voor een vitale toekomst van de RZV liggen, oftewel: wat is onze onderscheidende en toekomstbestendige waardepropositie? En wat is de verbindende factor intern en met onze omgeving en stakeholders? De ALV en het Bestuur hebben aangegeven dit graag een vervolg te geven. 14 Mei is het zo ver!

 

Uitnodiging

De RZV is een vereniging van ons en voor ons samen. Daarom hebben wij jou er graag bij op 14 mei als deelnemer aan zogenaamde Thematafels, waar wij gezamenlijk onze ambitie bepalen en wat er nodig is om deze te realiseren.

 

Programma

18.30   Inloop
19.00   Maaltijd & toelichting op de waardepropositie van de RZV
19.30   Ronde 1 Thematafels
20.15   Wisseling van Thematafels
20.30   Ronde 2 Thematafels
21.15   Plenair de uitkomsten & het vervolg
22.00   Einde

 

Het is de expertise van 0to9 om de doelen van een organisatie “van binnenuit” helder te krijgen en om met een onderscheidende en enthousiasmerende waardepropositie mensen, activiteiten en communicatie te verbinden. 0to9 levert de support, maar jouw kennis en betrokkenheid zijn cruciaal en maken het verschil!

Wij vragen je dan ook graag om tijd te maken om de 14e mee te doen aan de invulling van onze toekomst. Dat is belangrijk en tijd goed besteed. En als je iemand weet waarvan je wilt dat die vooral meedoet: vraag die dan vooral om deel te nemen.

Geef je zo spoedig mogelijk op bij email hidden; JavaScript is required!!!!

Met vriendelijke groet, 

Uw bestuur van de RZV