Tijdens de ALV Najaar 2018 is de commissie Haven en Terrein ingesteld, die als opdracht kreeg oplossingen te bedenken voor de beperkte ruimte op het haventerrein, zowel in zomer als in winter, met name walplaatsen.

Tijdens de ALV Voorjaar op 29 maart jl. heeft de commissie deze voorstellen in het kort gepresenteerd. Het gehele voorstel en de presentatie kunt nog eens rustig nalezen door middel van de onderstaande link en de presentatie.

Bij de uitwerking van de voorstellen nodigt de commissie de leden van harte uit inbreng te leveren: email hidden; JavaScript is required

Voorstel HTC
Presentatie HTC