Op vrijdag 29 maart 2019 vindt de Algemene Ledenvergadering Voorjaar plaats. Aanvang: 20:00 uur Locatie: Kralingse Plaslaan 113 te Rotterdam. 

Binnenkort ontvangt u de uitnodiging hiervoor van het bestuur. Tevens wordt u uitgenodigd om voorafgaand aan de vergadering een gezamenlijke voorjaarsmaaltijd te gebruiken die door het bestuur wordt aangeboden (exclusief de drankjes).

De officiële stukken zoals de agenda, de notulen van de najaarsvergadering 2018 en het verslag over het verenigingsjaar 2018 zult u eveneens binnenkort ontvangen. Deze zullen ook op de website onder “mijn RZV”-> Documenten -> Algemene Leden Vergadering (ALV) geraadpleegd kunnen worden.