Wanneer je bij meerdere watersportverenigingen lid bent die aangesloten zijn bij het Watersportverbond, is het mogelijk om gebruik te maken van de coulanceregeling “resitutie contributie”.

Deze regeling houdt in dat je het te veel aan betaalde verbondsafdracht terug kunt krijgen van het Watersportverbond. Je hoeft dus maar via één vereniging deze afdracht te betalen. 

Meer informatie hierover is te lezen op de website van het Watersportverbond. Daar kun je ook het juiste formulier downloaden die je dan moet opsturen.

Peter van Veen