Op vrijdag 26 oktober jl. vond RZV’s Algemene Ledenvergadering Najaar plaats. Op de agenda werden zowel serieuze als feestelijke zaken behandeld. Hieronder een kort verslag.

Voorafgaand aan de vergadering werd er met elkaar een Captain’s dinner gegeten. Tegen 20.00 uur vulde de bovenzaal van het verenigingsgebouw met nog meer leden en andere belangstellenden en kort hierna kon de vergadering beginnen.

Na een welkomstwoord door de voorzitter werd het overleden lid van verdienste Roel Veldhuizen herdacht.

Ook werden in het openingswoord van de voorzitter de vele vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten voor de RZV, bedankt. Vrijwilligers zijn en blijven ontzettend belangrijk voor het reilen en zeilen van de RZV.

De vergadering werd vervolgd met de behandeling van reguliere zaken als Notulen van de vorige ALV voorjaar 2018 en de Mededelingen: hoewel onze nieuwe gastheer Niels van der Wende al sinds de zomer bij de RZV is werd hij nog eens hartelijk welkom geheten op zijn eerste ALV. Verder werd de ALV op de hoogte gesteld over het gestarte traject met bureau 0to9. In samenwerking met dit bureau wordt, onder meer, gekeken naar hoe-en-wat de RZV kan doen om nieuwe leden te werven maar ook hoe de RZV bestaande leden kan behouden en betrekken bij (meer) verenigingsactiviteiten.

Veel leden werden tijdens de vergadering in het zonnetje gezet met een speech en verschillende blijken van waardering:

  • Anne Beekers (verhinderd) werd zeer bedankt voor haar inzet bij het schilderwerk van het verenigingsgebouw. De Verbouwingstrofee is dit jaar voor Anne!
  • Drie leden kregen speldjes ter ere van hun 25-jarig jubileum opgespeld: Evert Jan van Garderen, Ron Prins en Hans Verhallen. Helaas konden jubilarissen (25 jaar) Erik Frölke, Ben Kouwenhoven, Margriet Matthijsse, Marcel Tossings en Kees van Steensel niet aanwezig zijn.
  • Daarnaast had de vereniging dit jaar opnieuw kampioenen te vieren. Zij werden gehuldigd tijdens de vergadering met een toespraak en kregen een blijvende herinnering uitgereikt: Tim de Weerdt, Nic Bol, Hugo de Jong, RSZV ‘De Zeil’, Kim Bos (verhinderd), Serge Kats (verhinderd) en Wilmar Groenendijk.
  • Daarnaast, andere bijzondere zeilprestaties van RZV-ers Rolf en Esther de Jong, Tigo Ledeboer, Nic en Christopher Bol samen met Tim de Weerdt, en die van Jochem Ziemer bleven niet onbenoemd op deze ALV.
  • De Van ’t Hoogerhuys Wisseltrofee ging dit jaar naar zeilbelofte William Zielinski. William heeft zich opnieuw weten te plaatsen voor de nationale Optimistenkernploeg. De RZV is erg trots op William en hoopt dat deze aanmoediging hem helpt om zijn zeilambities waar te maken!

Na de pauze werden de gebruikelijke financiële punten geadresseerd als de actuele stand van zaken, ledenadministratie, vooruitblik 2019, tarievenvaststelling en de samenstelling van de kascommissie. Ton van der Cammen werd hierbij hartelijk bedankt voor zijn werk in de kascommissie in de afgelopen jaren, maar ook voor zijn bijdrage aan het wervingsproces van onze nieuwe gastheer. Aan Ton werd hiervoor als dank een RZV-dinerbon uitgereikt.

Uitgebreide aandacht was er in de ALV voor (de plannen voor) verbeteringen van het gebouw (akoestiek en schilderwerk) en de Kralingse Plasproblematiek.

Na de rondvraag werd rond 23.00 uur de vergadering gesloten maar niet nadat er was besloten dat het tafelbloemstuk dit jaar naar Henny Bos (verhinderd) gaat voor haar niet aflatende inzet voor de RZV.

Evelien Meeuwese