Op maandag 17 september 2018 zal de jaarlijkse regiovergadering van Regioteam Zuid-Holland Midden plaatsvinden. Onze secretaris Evelien zal deze vergadering namens de RZV bijwonen.

Er is tijdens deze vergadering ruim de gelegenheid voor bestuursleden van de aangesloten verenigingen om ervaringen en ontwikkelingen uit te wisselen, het regioteam doet verslag van haar werkzaamheden, ook is de nieuwe coördinator Hedwich Kuipers aanwezig.

Als programma onderdeel zal worden gepraat over de horeca op WSV De Bommeer, waar het gelukt is om een gepaste formule te vinden voor de horeca.

U kunt hier het jaarverslag van het regioteam inzien.

Klik hier voor meer informatie over het Regioteam Zuid-Holland Midden.