Aanmelding nieuw leden:

  • Mevrouw M.J.L. Janvier-Dobbe uit Rotterdam. Wil graag een ligplaats voor haar boot en deelnemen aan het verenigingsleven.
  • Mevrouw L.C.R. Simon uit Alphen aan den Rijn. Is nu al een regelmatige bezoeker en wil graag ondersteunend lid worden.
  • De heer A.C. Steppe uit Rotterdam. Woont in de buurt en wil graag zijn Centaur die nu in Loosdrecht ligt naar Rotterdam verhuizen. De RZV is hem door verschillende mensen aangeraden als een gezellige vereniging.
  • De heer M. Swemmer uit Rotterdam. Wil graag zijn zoon Hidde van 7 jaar kennis laten maken met zeilen in jeugdverband in de Optimist en tevens zelf kunnen zeilen met de Valk van een kennis welke al bij de vereniging ligt.

Bovenstaande kandidaatleden zullen woensdag 18 april aanwezig zijn op de vereniging voor een kennismakingsgesprek met onze ballotagecommissie.
Heeft u bezwaar tegen zijn toekomstig lidmaatschap? U kunt dit schriftelijk of per e-mail melden bij de  email hidden; JavaScript is required.