Op vrijdag 27 oktober jl. vond RZV’s Algemene Ledenvergadering Najaar plaats. Op de agenda werden zowel serieuze als feestelijke zaken behandeld. Hieronder een kort verslag.

Voorafgaand aan de vergadering werd er met elkaar een Captain’s dinner gegeten.

Tegen 20.00 uur vulde de bovenzaal van het verenigingsgebouw met nog meer leden en andere belangstellenden en kort na 20.00 uur kon de vergadering beginnen.

De vergadering werd dit keer op een bijzondere manier geopend: voorzitter Jaap moest wegens ziekte verstek laten gaan maar opende de vergadering toch ‘op afstand’: via een persoonlijke brief van de voorzitter die door commissaris Marijn werd voorgelezen. Daarna nam, reglementair, waarnemend voorzitter Evelien de honneurs voor de vergadering waar.

Na een welkomstwoord aan allen werd het overleden lid van verdienste René Kluin en de overleden Paul Goelst herdacht.

De vergadering werd vervolgd met de behandeling van reguliere zaken als notulen van de vorige ALV voorjaar 2017 en de mededelingen: updates over het “Red de Vlet”-project, het keukenproject, de geïnstalleerde zonnepanelen, de aanstaande lustrumreceptie (19 november as).

Erik van Hoving werd benoemd tot nieuw lid van de ballotagecommissie. Hij is meer dan welkom, temeer omdat Guus Enning en Remco de Goederen per vrijdag 27 oktober lid-af zijn van de ballotagecommissie vanwege andere verplichtingen. Hoewel zij niet aanwezig waren werden zij bedankt voor al hun inspanningen!

Veel leden werden tijdens de vergadering in het zonnetje gezet met een speech en verschillende blijken van waardering:

Het “Red de Vlet”-team (Alfred den Boestert, Norbert Dieleman, Han de Goederen, Léon van Woerkens) werd bedankt voor het opknappen van de RZV-vlet. Dank was er in dezen ook voor Fred Kats, Jan Mani en sponsor Philip Waalewijn. Ook werd de nieuwe naam van de vlet onthuld: “Hein”.

Verschillende speldjes werden bij de RZV-jubilarissen opgespeld, vergezeld door een speech waarin herinneringen uit de persoonlijke RZV-jaren werden opgehaald. Er waren maar liefst drie leden die in 2017 60 jaar lid zijn: John Happel, Jim Happel en Han de Goederen. Vier leden kregen speldjes ter ere van hun 25-jarig jubileum: Ton van der Cammen, Laurens van Helsdingen en Peter van Veen. Helaas kon jubilaris (25 jaar) Jan van Busschbach niet aanwezig zijn.

Daarnaast had de vereniging dit jaar opnieuw kampioenen te vieren. Zij werden gehuldigd tijdens de vergadering met een toespraak en kregen een blijvende herinnering uitgereikt: Tim de Weerdt, Nic Bol, Niels de Vries, Christopher Bol, Jan Bos, Rolf de Jong, Esther,de Jong, Hugo de Jong en Wilmar Groenendijk.

Aan Lizet de Vries, Isabelle Zielinksi en Arthur en Joris Nankman zal het betreffende kampioensplankje later worden bezorgd omdat zij zeer kort voor de ALV hun NK hebben behaald.

Voor de Van ’t Hoogerhuys Wisseltrofee waren er drie genomineerden: William Zielinski, Finn Kats en Aleksandr Moliakov. RZV beschouwt deze jonge zeilers als veelbelovende talenten. Uiteindelijk ging de trofee naar Aleksandr!

Na de pauze werden de gebruikelijke financiële punten geadresseerd als de actuele stand van zaken, ledenadministratie, vooruitblik 2018, tarievenvaststelling, obligatieleningverloting en de samenstelling van de kascommissie.

Na de rondvraag werd het tafelbloemstuk aan zeilcommissaris Emma Dieleman gegeven voor haar grote inzet en de vele uren die zij vrijmaakt voor de jeugd van de RZV. Met name haar moeite en vindingrijkheid voor JZO-weken in de afgelopen zomer waren bijzonder.

Rond 23.00 uur werd de vergadering gesloten en werd er gezellig nageborreld.

Evelien Meeuwisse