De vijfde wedstrijd is gevaren met maar liefst 40 Lasers aan de start. Nieuw record!!! In totaal hebben de afgelopen drie weken 49 boten meegedaan.

Christopher heeft de leiding overgenomen van Tim door de wedstrijd te winnen.  Henk de Groot staat aan de leiding bij de Olympiajollen. Tijdens de Laserstart van de tweede wedstrijd draaide de wind zodanig dat het comité terecht heeft besloten deze wedstrijd niet mee te laten tellen. Pech voor Nic die handig bij de start weg wist te komen.

Er was nog wat onrust voor de tweede start. Voor alle duidelijkheid nog de procedure na een general recall:

  • Na een general recall zal zo spoedig mogelijk de Eerste Vervang gestreken worden. Een minuut daarna zal het voorbereidingssein (5 minuten) worden gegeven met het hijsen van de klassenvlag. Eén minuut later (4 minuten) zal de U-vlag (de UFD-regel*) worden gehesen. Eén minuut voor de start zal de U-vlag gestreken worden en bij het startschot zal de klassenvlag gestreken worden.

= vlag U

*Wanneer vlag U als voorbereidingssein wordt gebruikt is regel “individuele terugroep” niet van toepassing. De score afkorting voor een vlag U straf is UFD. Wanneer vlag U  als voorbereidingssein is getoond, mag geen deel van de romp, bemanning of uitrusting van een boot zich bevinden in de driehoek die gevormd wordt door de uiteinden van de startlijn en het eerste merkteken, gedurende de laatste minuut voor zijn startsein. Wanneer een boot deze regel overtreedt en is geïdentificeerd, moet hij uitgesloten worden zonder verhoor, maar niet als de wedstrijd opnieuw wordt gestart of overgezeild.

De woensdagavondserie in het voorjaar loopt vanaf 3 mei tot en met 12 juli met een open inschrijving waaraan iedereen nog kan deelnemen. Start vanaf 19.00 uur. Inschrijven via website.  Let op dat op 31 mei er geen wedstrijden zijn in verband met skûtsje silen.

Een aantal zeilers hebben zich nog niet ingeschreven. Verzoek aan hen is om dit nog snel te doen.

Klik hier voor de uitslagen.