Onderstaand personen hebben zich aangemeld voor het verkrijgen van een lidmaatschap van de RZV.

Dhr. Stefan Belt te Rotterdam. Wil graag komen zeilen met leden van onze vereniging op de “Afrodite”.

Dhr. Thom Engel te Rotterdam heeft samen met zijn partner de zeilboot van Floor Smits gekocht en zij willen graag genieten van de vereniging en plas.

Dhr. Richard Krabbendam te Rotterdam heeft momenteel een boot in Jachthaven Rotterdam en wil graag op de Kralingse Plas komen liggen.

Jaime Navarro Delmas komt uit Mallorca en wil graag komen zeilen in de Laser en meedoen aan de Woensdagavondwedstrijden.

Thorsten Stolwijk heeft een Laser gekocht van Hero Mulder en wil ook mee gaan doen aan de WA-wedstrijden.

Bovenstaande kandidaatleden zijn uitgenodigd om nader kennis te maken met de vereniging op woensdagavond 19 april a.s.
Heeft u bezwaar tegen hun toekomstig lidmaatschap? U kunt dit schriftelijk of per e-mail melden bij de email hidden; JavaScript is required.
.