Onderstaand personen hebben zich aangemeld voor het verkrijgen van een lidmaatschap van de RZV.

Dhr. Florent Pieter Antonie de Keizer uit Rotterdam

Dhr. Philip Vellekoop uit Rotterdam

Zij zijn uitgenodigd om nader kennis te maken met de vereniging op woensdagavond 15 maart a.s.
Heeft u bezwaar tegen hun toekomstig lidmaatschap? U kunt dit schriftelijk of per e-mail melden bij de email hidden; JavaScript is required.
.